Sekcija ''Šta znaš o saobraćaju''
Реализатор: Зоран Лучић

            

U školi postoji sekcija ''Šta znaš o saobraćaju'' u okviru koje učenici ovladavaju saobraćajnim pravilima, pritom razvijajući saobraćajnu kulturu, sve u cilju bezbednog učešća u saobraćaju. Svake godine se organizuju takmičenja na svim nivoima, sve do evropskog ranga. Takmičenja se sastoje od teorijskog dela (rešavanje testova iz poznavanja saobraćajnih propisa) i praktičnog dela (vožnja bicikla na poligonu spretnosti i na poligonu praktičnog ponašanja u saobraćaju).

 

Poligon

                                                                                                        Полигон спретности

         

План рада секције „Шта знаш о саобраћају“
за школску 2013/2014 годину
Реализатор: Зоран Лучић

У септембру ће се обавити обавештавање, анкетирање и пријављивање ученика за секцију.
Уколико не буде могуће одредити један термин који би одговарао свим ученицима, рад секције ће се одвијати у два термина како би сви зантересовани ученици могли присуствовати, ако то буде било могуће.
Првенствено ће се радити на едукацији и савладавању теоретских знања из области саобраћајних прописа:

  1. Основни појмови и изрази који се употребљавају у прописима о безбедности саобраћаја 
  2. Саобраћајни знакови 
  3. Светлосни саобраћајни знакови 
  4. Знаци које дају овлашћена лица 
  5. Ознаке на коловозу

Кретање пешака

 Саобраћај бицикла, бицикла са мотором и мотоцикла 

  1. Правила саобраћаја

Доста времена ће бити посвећено решавању тестова из познавања саобраћајних прописа, како штампаних, тако и компјутерских.
Вежбање вожње бицикла на полигону спретности ћемо обавити одласком у оне школе које имају такав полигон, ako за то буде било могућности.

Друге секције: „Ракетно моделарство“, „Авио моделарство“, „Архитектура и грађевинарство“, „Информационо-комуникационе технологије“, „Машинска техника“, „Енергетика“, или неке друге, обављаћу по потреби, у договору са ученицима, у зависности од интересовања и броја ученика, као и од расположивог времена.